Svet-Stranek.cz
DARTSERVICE CZ

NÁVOD RESET LUX:ŠIPKY,JUKEBOXY,ELEKTRONIKA - KVALITNĚ A LEVNĚ OPRAVÍM

NÁVOD RESET LUX

POZOR!!!

V průběhu programování nesmí dojit k vypnutí automatu!

 

1.  V případě rozehrané hry, hru je nutno dohrát. V případě neukončení hry pro větší počet hráčů hru je možno ukončit takto:

a)  Zmáčkneme a stále držíme tlačítko 

   HI SCORE (najdeme vlevo ve spodní řadě tlačítek).

   Po 5 – 10 vteřinách tlačítko HI SCORE začne urychleně blikat.

b) Při stálém držení tlačítka HI SCORE krátkým postupným zmačknutím segmentů na terči TRIPLE 1–TRIPLE 2 – TRIPLE 3 ukončíme hru.

 

2.  Po ukončení hry otevřeme dveře automatu. Po otevření dveří dveřní spínač má převést automat do režimu TEST.

 

3.  Krátkým postupným zmačknutím jednoduchých segmentů na terči zadáme kód 5 – 2 – 9 – 2 a vstoupíme do kompletního menu. Po vyvolení kódu má zahrát hudba a informace na horním displeji se nesmí změnit.

 

4.  Pokud se název změní na TYPE TARGET, zmačkneme tlačítko DOUBLE OUT a vstoupíme do nastavení pozice terče.

U automatů s programem L1.22 nebo L3.18  pozice terče v okénku TEMPORAL na horním displeji má být 05! Pokud se objeví jiné číslo než 05zmačknutím tlačítek SCRAM nebo

HI SCORE nastavíme příslušnou pozici terče.

 

5.  Zmačknutím dveřního spínače vyjdeme z kompletního menu.

 

6.  Opakováním zadání kódu 5 – 2 – 9 – 2 na terči zkontrolujeme správnost nastavení terče. Po zadání kódu nadpis na horním displeji 

       PRICE ADJUST se nesmí změnit. 

 

7.  V případě programu L1.22 pokračujeme v ručním nastavení cen jednotlivých her takto:

a)  Zmáčkneme tlačítko  DOUBLE OUT, poté na horním displeji se objeví název hry HI SCORE.

b) Použitím tlačítek HI SCORE a SCRAM zvolíme příslušnou cenu hry (HI SCORE zvýší cenu hry, SCRAM sníží cenu hry)

c)  Zmačknutím tlačítka PLAYERS přejdeme na další hru, kterou nastavíme stejným způsobem použitím tlačítek HI SCORE a SCRAM (viz odstavec b)

d) Po ukončení nastavení cen zmačkneme tlačítko DOUBLE OUT.

 

8. V případě programu L3.18 po zadání kódu  

     5 – 2 – 9 – 2 opakovaným zmačknutím tlačítka SCRAM zvolíme položku RESET VALUES a pokračujeme takto:

a)  zmáčkneme tlačítko DOUBLE OUT, krátkým postupným  zmačknutím jednoduchých segmentu na terče zadáme kód  

                    2 – 15 – 6 – 15.

b) automat zhasne aprovede resetování na základní nastavení

c)  vyvoláme na terči kód 5 – 2 – 9 – 2 a opakovaně nastavíme 

     TYPE TARGET na 05.

d) v případě nutností pozměníme ceny a počet kol u her 

     501,701, CRICKET.

e)  před vypnutím automatu pro uložení nastavení do paměti musíme odehrát hru (nejkratší hrou je PUB  jen jedno kolo).

 

9.  Pro kontrolu správného nastaveni terče zvolíme položku TEST TARGET, zmáčkneme tlačítko DOUBLE OUT a krátkým zmačknutím libovolných segmentů na terči zkontrolujeme správnost nastavení terče. Údaje můžeme zkontrolovat v okéncích ROUND DART.

 

Příklady:


·     Krátkým zmačknutím jednoduchého   segmentu 20 na   horním displeji v okénku ROUND se má   objevit 20, v okénku DART se má objevit 1.

·    Krátkým zmačknutím triplu 12 na horním displeji v okénku ROUND se má objevit 12, v okénku DART se má objevit 3.

 

Po ukončení kontroly spraveného nastavení pozice terče zmáčknutím tlačítka DOUBLE OUT vyjdeme z menu.

 


před vypnutím automatu pro uložení nastavení do paměti musíme odehrát hru (nejkratší hrou je PUB  jen jedno kolo)


PO UZAVŘENÍ DVERÍ PROGRAMOVÁNÍ JE UKONČENO, AUTOMAT JE PŘIPRAVEN K PROVOZU.

návštěvníků stránky
celkem100 640
tento týden23
dnes23